AF-X Fireblocker

Et miljøvennlig og automatisk slokkesystem basert på aerosol. Unngå materielle skader og produksjonsstopp raskt og effektivt.
Fordeler


Ingen gass: Oksygennivået forblir konstant


Fast slokkemiddel: Ingen trykkbeholder med lekkasjefare, lite vedlikehold


Enkel å installere: Ingen behov for strukturelle endringer eller rør


Modulær: Enkelt å skalere opp eller ned systemet


Effektivt: Lavere behov for slokkemiddel per m3 betyr færre enheter og raskere slokking.


Lavere utløpstemperatur: Lavere temperatur ved utløsning gjør det enklere og sikrere


Raskere slokking - forbedret og mer effektiv konvertering av fast slokkemiddel til aerosolslukking


Aerodynamisk design: Designet på dysen gir raskere og jevnere spredning av aerosolen


Velg mellom Nano eller Carbon

n_CS 3
500x409_Nano_bm_bl
500x409_Carbon_CS_CM
500x409_Carbon_BM_BL

BruksområdeB_4
Elektriske anlegg
B_6
Battericontainere
B_5
Landbruk
B_11
Industri og produksjon
B_10
Maskinrom
B_9
Teknisk rom
B_1
Lager
B_3
Båter

Vindparker, maskinrom, tunge kjøretøy, energilagring som UPS, verneverdig bygg, lager, campingvogn/bobil, mfl.

Sertifiseringer


AF-X Fireblocker er sertifisert i henhold til alle viktige standarder for aerosolbaserte slokkesystemer. Slokkemiddelet er sertifisert i henhold til standard EN 15276, og oppfyller derfor kravene i redningsutstyrsloven § 5 som omhandler slokkeegenskaper og sikkerhet for personer, eiendom og miljø.
EN 15276
Faste brannslokkingssystemer: Kondenserte aerosolslukningssystemer Region: Europa Utgitt av: KIWA Sertifikatnummer: K101072 / 01
BRL K23001
Produktsertifiseringsordning for ikke-trykksatte kondenserte aerosolgeneratorer og komponenter brukt i faste brannslokkingssystemer Region: internasjonal Utgitt av: KIWA Sertifikatnummer: K101072 / 01
ISO 15779
Krav til kondensert aerosol brannslukningssystemer Region: internasjonal Utgitt av: KIWA Sertifikatnummer: K101072 / 01
UL 2775
Faste kondenserte aerosolslukningssystemer Region: internasjonal Utgitt av: KIWA Sertifikatnummer: 01K101072 / 01 - K104186-01
AS 5062-2016
Brannvern for mobilt og transportabelt utstyr Region: Australia Utgitt av: Global Mark Sertifikatnummer: AS 5062-2016
AS 4487-2013
Kondenserte aerosol brannslokkingssystemer Region: Australia, Oseania Utgitt av: Global Mark Sertifikatnummer: D0B4EFDD714FDEF8CA25863B00222BC8
EU-TYPEEKSAMENSBEVIS - MODUL B
Region: internasjonal Utgitt av: INERIS - Det franske nasjonale instituttet for industrimiljø og risiko Sertifikatnummer: 0080.P1.18.0022
ISO 9001: 2015
Region: internasjonal Utsteder: EBN-sertifisering Sertifikatnummer: EBN.ISO.QMS.1918-2A