Trådløst brannvarslingssystem

Cygnus er et trådløst og mobilt brann- og evakueringssystem utviklet sammen med bygge- og anleggsbransjen. Systemet fungerer på samme måte som et fast installert system, men består av batteridrevne detektorer, meldere og øvrige enheter som alle kommuniserer via radio med en rekkevidde opp til 1.500 meter. Ett kontrollpanel kan håndtere så mye som 480 enheter, fordelt på opp til 15 soner.

Slik fungerer Cygnus systemet

Intellity As er stolt importør av Cygnus i Norge, det markedsledende produktet innen trådløs brannsikring for bygge- og anleggsplasser i UK. Systemet er utviklet tett sammen med bransjen selv, noe som betyr at enhetene er svært robuste (IP 65), og tåler å være i et røft miljø. Ingen bygge- eller anleggsplass er lik, og kompleksitet og behov varierer. Cygnus fungerer som et tradisjonelt brannsystem, men er ment for midlertidig installasjon. Enhetene er trådløse og batteridrevet, noe som gjør de enkle å installere, flytte rundt, og dermed også skalere opp og ned systemet etter behov.

Radiofrekvensen som benyttes er 868 MHz, noe som betyr at Cygnus ikke blir påvirket av øvrig radiostyrt utstyr på plassen. Rekkevidden mellom enheter kan strekke seg opp til 1.500 meter, og de kommuniserer sammen i et mesh-nettverk. Konstruksjoner i stål og betong er ingen hindring, i og med at hver enhet forsterker signalet. Flere enheter gir sterkere signal. Systemet kan bestå av opptil 480 ulike enheter, fordelt på opptil 15 soner på kontrollpanelet. Skulle det oppstå en situasjon hvor alarm utløses, ser man på hvilken enhet den er utløst, hvor den er og i hvilken sone. En viktig funksjon er at man også kan evakuere direkte fra kontrollpanelet. Kontrollpanelet gir full oversikt over batteri- og dekningsstatus på hver enkelt enhet. Hendelseslogger er nedlastbare.

Dersom det er ønsket å formidle alarmen videre, kan det knyttes en GSM-modul til kontrollpanelet. Modulen programmeres enkelt gjennom en mobilapplikasjon, hvor man kan legge inn inntil ni mottakere for alarmvarsling.


 
 


Fordeler

Rask og enkel installasjon på stedet


Robuste enheter (IP65)


Nedlastbare hendelseslogger


Systemet varsler om f.eks. lavt batterinivå og redusert radioutgang, samt forsøk på manipulering


Systemet kan også fungere som innbruddsalarm ved å bruke PIR-sensorer


Systemet håndterer opp til 480 enheter fordelt på 15 soner


Sterk radio (868 MHz) med god rekkevidde (opp til 1.500m.)


Enhetene kommuniserer med hverandre i et mesh-nettverk. Hver enhet forsterker signalet. De er ikke avhengig av å kommunisere gjennom et kontrollpanel


Mulig å åpne dører og porter automatisk ved alarm


Lang levetid


SMS-varsling

Cygnus familie

Systemet kan tilpasses basert på dine behov

Kontrollpanel CYG1


Brannmelder og Førstehjelpsalarm


Brannmelder med varsellys


Brannmelder CYG285DB


Førstehjelpsalarm CYG5


PIR-detektor CYGP1R1


Røykdetektor CYG3


Varmedetektor CYG4