top of page

VEKTERRUNDER

Supplement 

Som et supplement til våre kameratjenester med vekterrykk har vi muligheten til å tilby vekterrunder som et ekstra tiltak under ferier eller lengre perioder uten arbeid på byggeplassen.

Preventivt tiltak

Det kan også være lurt å sette inn som et preventivt tiltak dersom vi skulle avdekke at snokere har vist interesse for plassen, noe som indikerer at et tyveri er under planlegging. Vi kan tilby vekterrunder fra det sikkerhetsselskapet som befinner seg nærmest plassen, slik vi gjør med vekterrykk.

Vekteren sjekker

  • Byggegjerdet

  • Brakkeriggen utvendig og innvendig

  • Låser på containere, brakker og bygg 

  • At anleggsmaskiner ikke er utsatt for hærverk

  • Andre tegn på innbrudd, vandalisme og hærverk

Vekter byggeplass
bottom of page